Bekymringsmelding

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra.

Send bekymringsmelding til barnevernet

Loppa kommune bruker Nasjonal portal for bekymringsmelding. Løsningen skal sikre raskere og tryggere innsending av bekymringsmeldinger og bedre kvalitet på innholdet.

Du vil som melder få veiledning av skjemaet til å sende inn det barnevernet trenger av informasjon for å vurdere meldingen, slik at barn og unge kan få raskere tilgang på hjelp. Løsningen skiller mellom offentlige og private meldere (private kan sende anonymt) siden det er ulike forventinger/krav til offentlige meldere og private meldere.

Du som skal melde inn en bekymringsmelding logger deg inn på portalen, fyller ut og sender inn skjemaet. Meldingen vil gå direkte til barnevernets fagsystem.

Send bekymringsmelding til barnevernet

Du som barn eller andre i familien kan kontakte barnevernet selv

 

Har du det vanskelig hjemme, eller er du bekymret for hvordan noen du kjenner har det hjemme? Du kan selv melde fra til barnevernet. Barnevernet er der for å hjelpe barn og familier som har det vanskelig hjemme. Alle kommuner har hver sin barneverntjeneste og du kan ta kontakt med barnevernet der du bor.

Det er flere måter du kan gjøre du kan gjøre det på: 

  • Ring barneverntjenesten. På dagtid kan du ta kontakt med barnevernet i kommunen din.
  • Ring Barnevernvakten eller Alarmtelefonen når barnevernet i kommunen har stengt. 
  • Meld fra digitalt - send inn en digital bekymringsmelding.

Spør en voksen om hjelp

Hvis du synes det er ubehagelig å ta kontakt med barnevernet på egenhånd, kan du snakke med voksne som kan hjelpe deg med dette. Det kan for eksempel være læreren din, helsesykepleier, rådgiver på skolen, en annen i familien din, en nabo eller en trener. 

Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.