Loppaskolen

Loppaskolen består av to skoler. De er lokalisert i Bergsfjord og Øksfjord. Skoleåret 2022-2023 har vi 56 elever fordelt på de to skolene. Flesteparten av elevene går på Høgtun skole i Øksfjord. Vi har en områderektor for begge skolene. Rektor har arbeidssted på Høgtun skole. Vi har også en 20% inspektørstilling som har arbeidssted Bergsfjord.

Skolens visjon

En skole der alle viser gjensidig ansvar, omsorg og respekt, og i samarbeid utvikler et trygt og inspirerende lærings- og arbeidsmiljø.

Kommunalleder Oppvekst og kultur 
Elin M Olsen
E-post: elin.m.olsen@loppa.kommune.no
Mobil: 959 74 313

Områderektor 
Vibeke Berg
E-post: vibeke.berg@loppa.kommune.no
Mobil: 958 21 866

Inspektør
Line Enger Posti 
E-post: Line.E.Posti@loppa.kommune.no
Mobil: 901 32 400