SFO - foreldrebetaling høst 2023

Stortinget har vedtatt at også andreklassinger skal ha gratis kjernetid i SFO (12 timer pr.uke). Loppa kommune skal høsten 2023 behandle nytt SFO-reglement, inkludert foreldrebetaling.

Foreldrebetalingen for barn i SFO for 2. klassinger fram til vi får behandlet nytt SFO-reglement:

De skal ha gratis kjernetid (12 timer pr. uke), dvs at foreldrebetalingen pr måned vil bli

  • Skolerute: kr 535 
  • Utvidet åpningstid: kr 670

Vi har en vedtatt pris for SFO, og med gratis kjernetid tar vi om lag halv pris for 2. klassingene.

Førsteklasse får gratis SFO fram til kommunestyret har vedtatt noe annet.