Valgadministrasjon

Valgstyret (formannskapet) har ansvaret for gjennomføring av valg i Loppa kommune. Ordfører er leder av valgstyret. Valgansvarlige er organisert under politisk sekretariat som holder til ved Servicetorget. 

Kontakt informasjon

Servicetorget Loppa kommune

Emil-Johan Olsen, valgansvarlig 

Berit Wilhelmsen, valgmedarbeider 

Leder av valgstyret, fungerende ordfører Gøril Rydheim Henriksen