Valgstyret

Valgstyret er ansvarlig for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg, stortingsvalg, sametingsvalg og eventuelle folkeavstemminger. De er også observatører gjennom hele valgprosessen og valgoppgjøret.

Valgstyret er hovedansvarlig for forberedelse, tilrettelegging og gjennomføring av offentlige valg. I henhold til valglov fastsetter kommunestyret hvem som er kommunens valgstyret. I Loppa kommune er det formannskapets medlemmer som er valgstyre. 

De vanlige saksbehandlingsreglene i kommuneloven om åpne møter, annonsering av møter osv. gjelder også for valgstyrets møter. Valgstyret har som oftest møtene sine på samme dag som møter i formannskapet. Møtene blir annonsert.