Informasjon fra organisasjonsstab angående ferieavvikling

HR og organisasjonsstab går inn i ferieavvikling i uke 27-31, og det vil være begrenset kapasitet på sentralbordet i perioden. 

Uke 29 og 30 er sentralbordet/rådhuset stengt. 

Innkomne saker behandles fra uke 31, og det må påregnes noe lengre svartid

HR og organisasjonsleder har ferie i uke 27,28, 29 og 30.

IT ansvarlig har ferie uke 27,28 og 29.

Disse ukene er det Alta support dere må kontakte vedrørende IT saker.

Dersom det er saker som ikke kan vente til etter ferieavvikling, kan du henvende deg til HR og organisasjonsleder. Saker som ikke haster vil ikke bli prioritert under ferieavviklingen.