Informasjon fra teknisk etat angående ferieavvikling 2024

Teknisk, plan og næring går inn i ferieperiode fra og med uke 27 til 30. Dette betyr at saker vil ha lengre behandlingstid, og enkelte saksbehandlere vil ikke være tilgjengelig i perioder.

  • Byggesaker, oppmåling og eiendomssaker vil ikke bli behandlet i perioden 3.7.24 til 29.7.24
  • Plan og næringssaker vil ikke bli behandlet i perioden 3.7.24 til 22.7.24
  • Saker innen havn og båtplasser vil ikke bli behandlet i perioden 3.7.24 til 22.7.24