Kommunalt stipend høst 2023 - utvidet søknadsfrist til 17.11.23

Loppa kommune tildeler kommunalt utdanningsstipend til ungdom som går på videregående skole 2023/2024, og som er registrert bosatt i Loppa kommune. Stipendet kan tildeles inntil 3 år til hver elev.

Benytt dette søknadsskjema (PDF, 46 kB)

På grunn av langvarig feil med kommunens hjemmeside i høst vil vi utvide søknadsfristen for kommunalt stipend til 17.11.23.

Søknadsskjema, med bekreftelse fra skolen, sendes innen ny frist ; 17.11.2023 til: 

Loppa kommune
Parkveien 1/3
9550 Øksfjord