Midlertidig stenging av NAV-kontoret

NAV Alta/Kvænangen/Loppa sin lokasjon i Øksfjord/Loppa er midlertidig stengt for besøkende fra og med mandag 26. februar 2024.

Har du behov for hjelp kan du kontakte oss på telefon: (+47) 55 55 33 33.

For akutte henvendelser, ta kontakt på telefon: (+47) 94 85 11 63.

Søknad om økonomisk stønad/sosialhjelp kan leveres digitalt på www.nav.no eller i postkasse innenfor hovedinngangen, i 1. etasje på Øksfjord helsesenter.