Sikkerhetshull i trygghetsalarmer oppdaget og utbedret

Loppa kommune har blitt gjort kjent med at det har vært en svakhet i sikkerheten rundt systemet for trygghetsalarmer. Svakheten er nå utbedret og det er svært lite sannsynlig at noen kan ha utnyttet feilen.

Trygghetsalarmer

Mennesker som bor hjemme og som har behov for å kunne tilkalle hjelp i akuttsituasjoner kan få en trygghetsalarm. Trygghetsalarmen består av en liten enhet med en nødknapp som kan bæres f.eks. på håndleddet eller rundt halsen. Når brukeren trykker på knappen, får hjemmetjenesten beskjed og kan snakke med brukeren gjennom en høyttaler og mikrofon på selve trygghetsalarmen.

Taleanrop til trygghetsalarm

Hjemmetjenesten kontakter en utløst trygghetsalarm ved å ringe et nummer med 14 siffer. Da opprettes det automatisk toveis lydkontakt med trygghetsalarmen uten at brukeren trenger å gjøre noe. Hjemmetjenesten vil så snakke med brukeren og avtale videre – eventuelt rykke ut hvis de ikke får svar. En trygghetsalarm er hos oss i Loppa åpen for taleanrop i 30 minutter fra den er utløst.

Sikkerhetshull

Sent i september ble vi gjort kjent med at en feil i programvare gjorde at våre trygghetsalarmer alltid var åpne for taleanrop. Det gjorde at dersom noen kjente til det 14-sifrede nummeret til en alarm, ville de kunne ringe alarmen og lytte til det som foregikk i brukerens ende. Det eneste varselet brukeren av trygghetsalarmen ville få, var et lite grønt lys på selve trygghetsalarmen. Dette sikkerhetshullet rammet alle kommuner som bruker trygghetsalarmer fra denne leverandøren. Fire dager senere fikk vi beskjed fra vår leverandør om at programvaren på alle trygghetsalarmene var oppdatert og at sikkerhetshullet var utbedret.

Svært liten sjanse for at sikkerhetshullet er utnyttet

Hver alarm har et unikt 14-sifret nummer som brukes for taleanrop. Det betyr at det i praksis er helt umulig å gjette eller lete seg fram til et nummer som gir svar med anrop. Det er derfor svært lite sannsynlig at noen har benyttet seg av muligheten for å avlytte noen med trygghetsalarm – men vi ønsker selvsagt ikke at muligheten skal finnes overhode.

Avvik meldt til Datatilsynet og til alle brukere av trygghetsalarm

I tråd med gjeldende retningslinjer har vi varslet Datatilsynet om dette avviket og detaljene om hva som har blitt gjort for å utbedre feilen. Alle brukere av trygghetsalarm i Loppa kommune får også et brev med forklaring av hva som har skjedd.