Status for åpne og stengte løyper med oversiktskart

Vi oppfordre til å være forsiktig, og ikke oppsøke rasutsatte områder. 

Her finner du oversikt over hvilke skuterløyper som er åpne.

Løypene kan åpnes når hele løypenettet har et bærende snødekke. Snøskuterferdsel langs løypene er bare tillat når løypenettet er entydelig merket i terrenget, og annonsert åpen på kommunens hjemmeside. Kommunen kan stenge for bruk av snøskuter med umiddelbar virkning dersom det oppstår forhold som gjør dette nødvendig. Slike farer kan være stor snøskredfare eller annen akutt naturfare ved utsatte traser. Stengingen annonseres på kommunens hjemmeside.

Forskrift for skuterløyper i Loppa kommune.  

Noen av løypene går tett på bebyggelse og på plasser der man kan møte på andre. Vi ber derfor om at det vises særlig hensyn her for å unngå farlige situasjoner eller skape unødvendig støy og forstyrrelser. 

Snøskuterløypene stenges vanligvis for sesongen senest 5. mai. Kjør forsiktig og ha en fin tur!

Alle løypene stenger 5. mai, med mindre det blir behov for å stenge tidligere. 

Skuterløypene i Loppa kommune

Skuterløypene i Loppa kommune
Løype Løypebeskrivelse Status Informasjon
1 Fra Bogen langs Reinfjellet til vestsiden av Sandlandsvatnet, ved løype 3 og 4 Stengt fra 16. april 2024 OBS! Deler av løypen går gjennom utløpsområde for stein- og snøskred. Vær varsom.
3 Fra løype 1 og 4 ved vestsiden av Sandlandsvatnet, mot Langstrand,  med en avstikker til Buktedalsvatnet, videre over Reinfjellet til Barbrodalen Stengt fra 16. april 2024 OBS!: Deler av løypen går gjennom utløpsområde for stein- og snøskred.
4 Fra løype 1 og 3 ved Sandlandsvatnet, opp Bjørndalen via Bjørndalvatna til kommune grensen. Stengt fra 16. april 2024 OBS!: Deler av løypen går gjennom utløpsområde for stein- og snøskred.
5 Fra parkeringsplass ved Skolebakken i Sør-Tverrfjord, opp Tverrfjorddalen, med en avstikker over Store Rundvatnet, til kommunegrensen ved Modersliv. Stengt fra 5. mai 2024 OBS! Deler av løypen går gjennom utløpsområde for snøskred. Vær varsom
6 Fra Trollvika til Løype 7 ved Bukta i Nuvsvåg Stengt fra 5. mai 2024 OBS! Deler av løypen ligger i overkant av faresone for skred og aktsomhetsområde for skred. Vær varsom.
7 Fra fotballbane i Nuvsvåg, til løype 8 i Skavdalen, videre til løype 6 ved Bukta, derfra opp Jomfrudalen til enden på vann 141 moh. Stengt fra 5. mai 2024 OBS! Deler av løypen går gjennom utløpsområde for stein- og snøskred. Vær varsom.
8 Fra løype 7 og sørover i Skavdalen med en avstikker opp mot Storstein. Videre går løypen til Bukkeneset og derfra rundt Nuvsvågbotn med avstikker ved Sandbakken. Lengst sør i Nuvsfjordbotn deler løypen seg i to alternative kjøreruter og møter løype 9. Løypen går nordover mot Myrnes med en avstikker mot Mikkeldalen, videre mot Elvebukt til Brattnesbukta og til Svartfjellvatnet via Brattnesdalen. Stengt fra 5. mai 2024 OBS! Deler av løypen går gjennom utløpsområde for stein- og snøskred. Vær varsom.
9 Fra løype 8 i Nuvsfjordbotn, opp Sørfjorddalen til sørenden av Tenvatnet. Stengt fra 5. mai 2024 OBS! Løypen går gjennom utløpsområde for snøskred og deler av løypa i utløpsområde for steinskred. Vær varsom.
10 Fra parkeringsplass ved Øksfjordbotnveien, over Stormyra til løype 11, videre går løypen til Rivarbukteidet og kommunegrensen ved Kjellarvatnet. Stengt fra 12. mai 2024 OBS! Deler av løypa går gjennom utløpsområde for snøskred. Vær varsom
11 Fra løype 10 til kommunegrensen sør for Gammelveien Stengt fra 12. mai 2024
12 Fra Hummelvikvatnet til Bergsfjordelva. Løypen ved Bergsfjordelva fortsetter sørover til Leirvika. Stengt 08.04.2022 OBS! Deler av løypen går gjennom utløpsområde for stein- og snøskred. Vær varsom.

 

Løype 1, 3, 4 og 5Løype 6, 7, 8 og 8Løype 10 og 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løype 12