Utsatt høringsfrist - Høring og offentlig ettersyn - Søknad om flytting, navneendring og biomasseendring av lokalitet 32237 Sloppegrunnen i Loppa kommune

Cermaq Norway Salmon AS 930152366 søknad om flytting, navneendring og biomasseendring av lokalitet 322237 Sloppegrunnen legges herved ut for høring og offentlig ettersyn. Frist for å komme med innspill til høringen settes til 08.01.2024. Etter høringsperioden fremmes søknaden til politisk behandling i Loppa kommune. 

  • Kommune: Loppa 
  • Søker: Cermaq Norway AS Org.nr: 930 152 366 
  • Søknaden gjelder: Søknad om flytting, navneendring og biomasseendring av lokalitet 32237 Sloppegrunnen. 
  • Produksjon: Endring av biomasse fra 2700 til 7425 tonn. 
  • Lokalitet: Fra Sloppegrunnen til Geitelva. 
  • Kartref: 70° 14.985’ 21° 47.296’

Søknad om flytting, navneendring og biomassendring av lokalitet 32237.pdf (PDF, 526 kB)

Akvakultursøknad endring av lokalitet.pdf (PDF, 371 kB)

Notat nye Geitelva etter flytting.PDF.pdf (PDF, 2 MB)

Søkers Konsekvensvurdering Geitelva.PDF (PDF, 4 MB)

Beredskapsplan Sloppegrunn_Geitelva Cermaq Norway.PDF (PDF, 830 kB)

Risikovurderinger lokale forhold Hundbergan og Sloppegrunn.PDF.pdf (PDF, 194 kB)

Fiskehelse og biosikkerhetsplan Geitelva 051023.PDF.pdf (PDF, 757 kB)

231002 Innholdsfortegnelse Internkontrollsystem.PDF.pdf (PDF, 278 kB)

Bunnkartlegging Geitelva 2023.PDF (PDF, 2 MB)

APN-Rapport Geitelva bunndata.PDF (PDF, 3 MB)

Spreningsmodellering for lokalitet Geitelva, 2022 (2).PDF (PDF, 2 MB)

Visuell kartlegging ved Geitelva (1).PDF (PDF, 18 MB)

64236.02 Forundersøkelse med C-metodikk ved Geitelva, 2023. Ny lokalitet.PDF.pdf (PDF, 5 MB)

64236.01 Forundersøkelse med B-metodikk ved Geitelva, 2023. Ny lokalitet.PDF.pdf (PDF, 3 MB)

Geitelva Strømmålinger 2022 (1).PDF.pdf (PDF, 3 MB)

64236.03 Forundersøkelse ved Geitelva (Ny), 2023.PDF.pdf (PDF, 3 MB)

Geitelva 2023 anleggskart 1-1000.PDF.pdf (PDF, 79 kB)

Notat båtrafikk.PDF.pdf (PDF, 89 kB)

Geitelva 2023 arealplankart 1-24 000.PDF.pdf (PDF, 434 kB)

Arealplan - Loppa kommune (liten).PDF.pdf (PDF, 2 MB)

revidvidert 271023 Vedlegg 1 søknad flytting av lokalitet 32237 Sloppegrunn, Cermaq Norway AS.PDF.pdf (PDF, 539 kB)

Geitelva 2023 sjøkart 1-50 000.PDF.pdf (PDF, 2 MB)

Vurdering Skredfare.PDF.pdf (PDF, 200 kB)

64236.03 Forundersøkelse ved Geitelva (Ny), 2023(1).PDF.pdf (PDF, 3 MB)

vedlegg 2 kartpakke og koordinater Geitelva.PDF.pdf (PDF, 3 MB)

Geitelva 2023 grunnkart 1-5000.PDF.pdf (PDF, 11 MB)