penger_4

Økonomi og skatt

Til årsregnskap,budsjett, økonomiplan, årsmeldinger og skatteopplysninger.