Psykososialt kriseteam

Loppa kommune har et psykososialt kriseteam som kan hjelpe deg.

  

 

 

 

 

 

 


Klikk her for å se folder for kriseberedskap på norsk. (PDF, 464 kB)

 

Klikk her for å se folder for kriseberedskap på arabisk. (PDF, 577 kB) 

 

Klikk her for å se folder for kriseberedskap på polsk. (PDF, 485 kB) 

 

Lov om helsemessig og sosial beredskap trådte i kraft 01.01.01.
Fra 1. juli 2003 skulle alle kommuner ha egne planer for helsemessig og sosial beredskap.

Som en del av Loppa kommunes overordnede KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN har kommunen etablert et PSYKOSOSIALT KRISETEAM.

Når det er behov for å organisere psykososial omsorg og kriseberedskap - aktiveres kriseteamet - for å gi omsorg å støtte i den første tiden ved kriser, ulykker og katastrofer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her finner du Loppa kommunes handlingsplan for psykososialt kriseteam. (PDF, 633 kB)