Kvalitet i barnehagen

En trygg og god barnehage skal gi barna gode muligheter til å utvikle språklige og sosiale ferdigheter. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon.

Barnehagen skal ivareta barns behov for lek og omsorg, fremme danning og læring og være tilgjengelig for alle barn. I barnehagen skal barn få oppleve inkludering, deltakelse og mestring, og de skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kunnskaper slik at de har et godt grunnlag for å trives på skolen og lykkes i utdanningsløpet.

Barnehagens personale og deres kompetanse er den viktigste ressursen og en forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for danning, læring, lek og omsorg. 

Det finnes mange ulike satsninger både nasjonalt og regionalt for å heve kompetanse hos barnehagens personale. I Øksfjord barnehage deltar personalet i ulike nettverk og/eller kompetansehevingstiltak: 

  • Rekomp skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling i samarbeid med universitet og høgskole.
  • Kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Målgruppen er ansatte i barnehage og skole, barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester i kommunene og fylkeskommunene. Kompetanseløftet skal bidra til at det er tilstrekkelig kompetanse som er tett på barna og elevene.
  • Kystbarna et et interkommunalt samarbeidsprosjekt for å utvikle oppveksttjenestene og styrke barn og unges situasjon i kystkommune Måsøy og Loppa.  
  • RSK Vest-Finnmark  - regionalt samarbeidskontor for kommunene Hasvik, Loppa, Nordkapp, Måsøy, Hammerfest og Alta. 

Artikkelliste