Listeforslag til kommunestyrevalget i 2023

Fristen for å levere listeforslag er 31. mars 2023 klokken 12.

Se hvilke krav som gjelder og hvordan du leverer listeforslaget ditt.

Det er flere krav som må oppfylles for at et listeforslag kan godkjennes. Valgdirektoratet har derfor laget maler for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.

Listeforslagene til partiene legges fortløpende ut til offentlig ettersyn. 

Listeforslag Sosialistisk Venstreparti (PDF, 98 kB)

Listeforslag Folkelista i Loppa (PDF, 99 kB)

Listeforslag Senterpartiet (PDF, 105 kB)

Listeforslag Høyre (PDF, 107 kB)

Listeforslag Arbeiderpartiet (PDF, 108 kB)

Les alt om listeforslagene på valg.no    

Det er nå mulig å sende inn listeforslagene elektronisk, les mer på valg.no