Stemme hjemme (ambulerende stemmegivning)

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte i valglokalet eller forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme. 

I henvendelsen om å få stemme hjemme må du oppgi fullt navn, adresse og telefonnummer som vi kan nå deg på. 

Slik foregår stemmegivning hjemme

Å avgi stemme hjemme forgår på nesten samme måte som i et valglokale. 

  • Valgfunksjonærer har med seg nødvendig utstyr, inkludert stemmesedler for alle partier og lister. 
  • Du velger en stemmeseddel for det partiet/listen du ønsker å avgi din stemme til, og gjør eventuelle rettelser på stemmeseddelen. 
  • valgfunksjonæren sjekker legitimasjon, og stempler stemmeseddelen. 
  • Du slipper stemmeseddelen ned i urnen, og har avgitt din stemme. 

Hvordan søker jeg om å få stemme hjemme?

I valgloven står det at du må søke til kommunen om å få avgi din stemme hjemme. Det er imidlertid ingen krav om at søknaden må være skriftlig. Det holder å ta muntlig kontakt med din kommune og oppgi at du ønsker å stemme hjemme. 

Du kan søke skriftlig eller via telefon til valgstyret. I søknaden/henvendelsen må du oppgi

  • Fullt navn
  • Fødselsdato og år
  • Adresse du befinner deg på den siste uka før valget
  • Telefonnummer som vi kan kontakte deg på

Du kan søke på følgende måter

Søknadsfristen er tirsdag 5. september