Streaming av kommunestyremøter

Loppa kommune streamer kommunestyremøtene direkte via loppa.kommunetv.no. Der kan du også se møtene i opptak.