Mobbeombud i Finnmark

Mobbeombud

Mobbeombudet i Finnmark skal bidra til at barn i barnehage og elever i grunnskolen og videregående opplæring har et godt og trygt barnehage- og skolemiljø.

Mobbeombudet er et åpent lavterskeltilbud som kan kontaktes når du opplever at barnehage- eller skolemiljøet ikke er bra, og at barnehagen eller skolen ikke klarer å gjøre noe med dette.

Hva gjør mobbeombudet?

  • Snakker med deg hvis du har opplevd krenkelser eller mobbing
  • Veileder og bistår i å løse utfordringer
  • Bidrar på kurs og temakvelder
  • Veileder ansatte i skole og bedrift
  • Samarbeider med ulike organisasjoner

Hvem kan kontakte mobbeombudet?

  • Barn, ungdom, foreldre og andre voksne
  • Lederer og andre ansatte i skole og barnehage
  • Organisasjoner som ønsker innspill i arbeidet med å skape et godt oppvekstmiljø

Mobbeombudet har taushetsplikt og tilbudet er gratis.

Du kan lese mer om dette på Finnmark fylkeskommune sine hjemmesiden.