Felles foreldremøte på Øksfjord Samfunnshus torsdag 5. september kl.17.00-18.30

Pål Roland fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger foreleser om de voksnes rolle i barn og unges leke- og læringsmiljø.

Program